Wzmocnij się i nie lękaj

Jozuego 1:9Potępienie w Jezusie

Tytuł tego wykładu może dziwić, a nawet szokować (potępienie w Jezusie / w Zbawicielu?). Z powodu błędnej interpretacji niektórych zapisów Biblii tak właśnie naucza jednak ogromna większość chrześcijańskich nauczycieli i kościołów, w tym grupa religijna o badackich korzeniach – ŚJ. Wszyscy jednym głosem głoszą ewangelię, że jeśli ktoś usłyszy o Jezusie (bo urodził się w chrześcijańskim kraju lub przyszli do niego głosiciele Słowa), lecz nie przyjmie ich świadectwa / odrzuci je, ściąga na siebie potępienie. W praktyce wielu chrześcijan głosi / naucza zatem o potępieniu w Jezusie – propaguje bluźnierstwo!
Słuchaj, Pobierz


Królestwo jako perła i skarb w ziemi

Przypowieści o perle i skarbie ukrytym w ziemi są nieco podobne do siebie. Nie mówią jednak o tym samym. Łatwiejsza jest ta o perle (Mat. 13:45-46), więc od niej rozpoczniemy... Pobierz, Słuchaj


Pokusy Jezusa i nasze

Dzięki podobieństwu pokus Jezusa do tych w naszym życiu możemy czerpać lekcje co do sposobu zachowania się w naszych pokusach / doświadczeniach.
Słuchaj, Pobierz


Wiązanie szatana

Wykład obala błąd, że "szatan będzie wiązany przez 1000 lat". Skoro jest związany to dlaczego wciąż aktywny?

Link